MOBILNÉ

- Vysokotlakové čistiace zariadenia bez ohrevu

- Vysokotlakové čistiace zariadenia bez ohrevu s dieslovým pohonom • s pohonom na stlačený vzduch • hydraulickým a benzínovým pohonom

- Vysokotlakové čistiace zariadenia s ohrevom

STACIONÁRNE

- Vysokotlakové čistiace zariadenia bez ohrevu

- Vysokotlakové čistiace zariadenia s ohrevom