Umývacie stroje na koberce s rotujúcimi kefami
IMAGE 20 IX
IMAGE 20 I
Umývacie stroje na koberce s rotujúcimi valcovými kefami - určené pre hĺbkové čistenie kobercov s maxumálnym hodinovým výkonom - profesionálne a dôkladne
Umývacie stroje na koberce
IMAGE 20 IX
• veľká nádrž na čistú a špinavú vodu
• polydurový plášť odolný voči nárazom
• 2 valce kief rotujúce proti sebe
• regulovateľné množstvo vody
• Jednoduché a prehľadné ovládanie

IMAGE 20 I
• veľká nádrž na čistú a špinavú vodu
• polydurový plášť odolný voči nárazom
• valce kief rotujúce proti sebe
• Jednoduché a prehľadné ovládanie

IMAGE 16 IX
• veľká nádrž na čistú a špinavú vodu
• polydurový plášť zabezpeč. proti rotáciám
• 2 valce kief rotujúce proti sebe
• regulovateľné množstvo vody
• Jednoduché a prehľadné ovládanie

IMAGE 16 I
• veľká nádrž na čistú a špinavú vodu
• polydurový plášť zabezpeč. proti rotáciám
• 2 valce kief rotujúce proti sebe
• Jednoduché a prehľadné ovládanie

IMAGE 14
• veľká nádrž na čistú a špinavú vodu
• polydurový plášť zabezpeč. proti rotáciám
• 2 valce kief rotujúce proti sebe
• Jednoduché a prehľadné ovládanie
sacia šírka mm 510 510 410 410 360
nádrž na čistú vodu I 26,4 26,4 26,4 26,4 15,1
nádrž na špinavú vodu I 26,4 26,4 26,4 26,4 15,1
tlak čerpadla bar 0-6,9 6,9 0-6,9 6,9 3
sací motor kW 1,50 1,50 1,50 1,50 0,87
množstvo vzduchu I/sek 48 48 48 48 46
šírka valca mm 410 410 330 330 280
hmotnosť kg 66 66 47 47 25
IMAGE 16 IX
IMAGE 14